Novinky

Obmedzenia Registra priestorových informácií
12. 3. 2020
Webové sídlo Registra priestorových informácií vykazuje problémy so zobrazovaním obsahu a dostupnosťou niektorých častí.

Copernicus MOOC (Massive Open Online Course)
12. 3. 2020
Pre záujemcov o údaje a informácie z Programu Copernicus dávame do pozornosti online školenie s názvom Copernicus MOOC (Massive Open Online Course), ktoré poskytne prostredníctom série 12 kurzov možnosť lepšie porozumieť programu Copernicus, inšpirovať sa úspešnými príkladmi z praxe a získať znalosti a skúsenosti s využitím súvisiacich produktov a služieb. Úspešný absolventi môžu z uvedeného školenia obdržať certifikát.

Konzultácia návrhu SK INSPIRE Country Fiche a monitoringu 2020
10. 3. 2020
V súvislosti so zabezpečením legislatívnych požiadaviek v oblasti INSPIRE monitoringu a podávania správ sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na konzultáciu návrh SK INSPIRE Country Fiche a monitoringu 2020.

Do pozornosti

Inspirujme se... 2019:

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie