Novinky

15.12.2016: Finalizácia pripomienkovania IS RPI
2. 12. 2016
Na základe pripomienok a podnetov získaných v rámci procesu pripomienkovania Informačného systému Registra priestorových informácií (IS RPI), správca IS RPI (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) v spolupráci s dodávateľmi predĺžuje termín ukončenia procesu pripomienkovania do 15.12.2016.

Ortofotomapa na národnom geoportáli
21. 11. 2016
Nová podkladová vrstva: Ortofotomapa na národnom geoportáli

Pripomienkovanie Registra priestorových informácií
10. 11. 2016
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ponúka užívateľom Informačného systému Registra priestorových informácií (IS RPI) možnosť pripomienkovania funkcionality a obsahou prostredníctvom zdokumentovania problémov a návrhov vylepšení do 30.11. 2016.

Do pozornosti

Národný geoportál:

Envirogeoportál: