Novinky

Prieskum hodnotenia INSPIRE zdieľania priestorových údajov medzi orgámni verejnej správy, vrátane ich verejného prístupu a využívania
1. 10. 2018
Európska komisia v súčasnosti realizuje štúdiu zameranú na zlepšenie zdieľania geopriestorových údajov medzi orgánmi verejnej správy a smerom k verejnosti v celej EÚ. Smernica INSPIRE zohráva dôležitú úlohu pri uľahčení takéhoto zdieľania. Skúsenosti však ukazujú, že existuje priestor na zlepšenie a že je možné urobiť viac.

Copernicus Hackathon @ DanubeHack 2018
30. 9. 2018
Počas prvého októbrového víkendu sa budú môcť záujemcovia o geopriestorové informácie zhromažďované v rámci iniciatívy Copernicus opätovne stretnúť na podujatí Copernicus Hackathon @ DanubeHack 2018. Jeho cieľom je identifikovať možnosti využitia tohto informačného zdroja formou súťaže projektových návrhov s využitím možnosti tvorby nových kontaktov a sietí.

Verejná konzultácia k štúdii uskutočniteľnosti k projektu „Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám“
4. 9. 2018
Vo väzbe na podporu výkonu koordinácie tvorby a prevádzky národnej infraštruktúry priestorových informácií v SR, ktorá poskytuje geopriestorovú podporu pre výkon elektronizácie verejnej správy Ministerstvo životného prostredia SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt „Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám“.

Do pozornosti

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie