Novinky

Výstupy z 1 rokovania KR NIPI v roku 2020
16. 9. 2020
Prvé rokovanie Koordinačnej rady Národnej infraštruktúry priestorových informácií v roku 2020 bolo realizované 29.06.2020.

Prieskum užívateľských požiadaviek pre lepšie weby a komunikáciu v oblasti NIPI / INSPIRE
9. 9. 2020
Webové sídlo inspire.gov.sk ako prvé začalo od roku 2007 prinášať informácie z oblasti INSPIRE a neskôr Národnej infraštruktúry priestorových informácií. Neskôr pribudol web Národného geoportálu (geoportal.gov.sk) a nakoniec aj Register priestorových informácií (rpi.gov.sk).

Prieskum dopytu a ponuky školení v oblasti geoinformatiky a NIPI / INSPIRE
8. 9. 2020
Zabezpečenie legislatívnych požiadaviek ako aj očakávaní dnešnej aplikačnej praxe v oblasti efektívnej správy priestorových údajov a služieb kladie nemalé nároky na ich poskytovateľov i užívateľov.

Do pozornosti

Inspirujme se... 2020:

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie