Novinky

INSPIRE Country Fiche Slovakia
31. 8. 2017
Európska komisia pripravila tzv. INSPIRE Country Fiches pre každú krajinu Európskej únie s cieľom zosumarizovať stav implementácie INSPIRE. Dokumenty vychádzajú z relevantných dostupných informačných zdrojov (INSPIRE monitoring a reporting) a výsledkov bilaterálnych rokovaní realizovaných s jednotlivými krajinami v priebehu roku 2016.

Spoločný INSPIRE validátor
31. 7. 2017
Spoločné výskumné centrum Európskej únie (EC JRC) sprístupnilo po fáze vývoja a testovania Spoločný INSPIRE validátor.

Záznamy z koordinačných rokovaní KR a ES NIPI
20. 7. 2017
V priebehu prveho polroka 2017 boli realizované koordinačné aktivity v rámci podpory implementácie INSPIRE v SR prostredníctvom rokovaní Koordinačnej rady a Expertnej skupiny Národnej infraštruktúry priestorových informácií.

Do pozornosti

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie