Novinky

Prieskum záujmu o prístup a využívanie priestorových údajov programu Copernicus
1. 12. 2020
Copernicus je program Európskej únie pre pozorovanie Zeme, v rámci ktorého sa sleduje naša planéta a jej prostredie s výsledným úžitkom pre všetkých európskych občanov. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sprístupňuje prieskum zameraný na identifikáciu záujmu užívateľov o využívanie konkrétnych produktov programu Copernicus pre potreby ich cielenej distribúcie v rozsahu územia Slovenskej republiky.

Konzultácia k SK metaúdajovému profilu 2.0
30. 10. 2020
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sprístupňuje na konzultáciu návrh SK metaúdajového profilu. Cieľom tohto dokumentu je zabezpečiť podporu implementácie požiadaviek INSPIRE v oblasti metaúdajov a zapracovanie nových legislatívnych požiadaviek a technických odporúčaní.

Prieskum vývoja prístupu k priestorovým údajom pre účely životného prostredia
1. 10. 2020
Spoločné výskumné centrum Európskej komisie sprístupnilo prostredníctvom aktivity ELISE prieskum s cieľom získať dôkazy o tom, ako sa za posledné desaťročie vyvinul prístup a využitie priestorových údajov.

Do pozornosti

Inspirujme se... 202X:

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie