Novinky

Inspirujme se 2018
19. 2. 2018
Konferencia "Inspirujme se" už po desiaty krát ponúkne záujemcom novinky a súvisiace informácie z oblasti využitia priestorových údajov a služieb prostredníctvom infraštruktúry priestorových informácií.

Konzultácia k návrhu novely Rozhodnutia pre monitoring a reporting (2009/442/ES)
12. 12. 2017
V nadväznosti na proces revízie nevyhnutných legislatívnych predpisov INSPIRE, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sprístupňuje návrh novely Rozhodnutia pre monitorovanie a podávanie správ (2009/442/ES) ku konzultácii s termínom do 31.01.2018.

INSPIRE MIWP 2016.5 subgroup + Eionet NRC Environmental Information Systems (EIS) meeting 2017
28. 11. 2017
V dňoch 25-26.11.2017 Európska komisia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou a Spoločným výskumným centrom zorganizovali dve pracovné stretnutia zamerané na oblasť INSPIRE a environmentálnu informatiku.

Do pozornosti

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie