Novinky

Reporting a monitoring environmentálnej legislatívy
12. 11. 2017
Estónske predsedníctvo EÚ a Komisia spoločne zorganizovali "5th Stakeholder Workshop on Reporting and monitoring of environment legislation", zameraný na diskusiu výsledkov procesu hodnotenia EÚ environmentálnej legislatívy (Fitness Check) a Akčného plánu zameraného na zvýšenie jej vhodnosti pre daný účel "fitness-for-purpose" v spolupráci s členskými krajinami.

Prvý rok prevádzky Registra priestorových informácií
31. 10. 2017
Register priestorových informácií má za sebou prvý rok prevádzky. Ten priniesol prvé prínosy, ale aj výzvy pri napĺňaní požiadaviek a očakávaní v oblasti harmonizovaného zdieľania priestorových údajov a služieb.

INSPIRE Country Fiche Slovakia
31. 8. 2017
Európska komisia pripravila tzv. INSPIRE Country Fiches pre každú krajinu Európskej únie s cieľom zosumarizovať stav implementácie INSPIRE. Dokumenty vychádzajú z relevantných dostupných informačných zdrojov (INSPIRE monitoring a reporting) a výsledkov bilaterálnych rokovaní realizovaných s jednotlivými krajinami v priebehu roku 2016.

Do pozornosti

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie