Novinky

Testovanie Harvestera RPI 2.0
18. 11. 2019
V súvislosti so zabezpečením rozvoja Registra priestorových informácií, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky iniciovalo aktivity na príprave nového Harvestera pre Register priestorových informácií.

Verejná konzultácia k datasetom s vysokou hodnotou (Smernica Open Data a PSI)
15. 11. 2019
Dátová kancelária Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) iniciovala verejnú konzultáciu k definícii tzv. Datasetov s vysokou hodnotou (High Value Datasets), ktoré majú byť sprístupnené všetkými členskými krajinami EÚ podľa smernice Opendata/PSI.

Výstupy z konferencie INSPIRUJME SE 2019
18. 10. 2019
Prezentácie a fotogaléria z konferencie INSPIRUJME SE 2019 boli sprístupnené na webstránkach podujatia.

Do pozornosti

Inspirujme se... 2019:

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie