Novinky

Prieskum dopytu po datasetoch a API
23. 3. 2017
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len "ÚSV ROS") spúšťa prieskum dopytu po najžiadanejších datasetoch verejnej správy a otvorených aplikačných programových rozhraniach elektronických služieb verejnej správy.

EU INSPIRE konferencia 2017
15. 3. 2017
V termíne 4.-8.9.2017 bude vo Francúzkom Štrasbugu a Nemeckom Kehle prebiehať 11. ročník európskej INSPIRE konferencie. Dva dni konferenčných workshopov sa uskutočnia 4.-5.9.2017 v priestoroch Univerzity aplikovaných vied v Kehle a tri dni samotnej konferencie 6.-8.9.2017 následne na druhej strane rieky Rýn v konferenčnom centre Štrasburgu.

Inspirujme se...2017 - sumarizácia konferencie
6. 3. 2017
V dňoch 14. – 15. 2. 2017 sa v Prahe konala konferencia Inspirujme se...udržitelností s rozšírením pôvodného Česko - Slovenského záberu na medzinárodný.

Do pozornosti

Národný geoportál:

Envirogeoportál: