Novinky

Výpadok Registra priestorových informácií
14. 8. 2020
Momentálne evidujeme výpadok funkčnosti Registra priestorových informácií (RPI).

Virtual Conference Programme - Workshops 2020
15. 5. 2020
Na základe informácií z posledného neformálneho INSPIRE MIG Webinára (28.04.2020) bude tohtoročná plánovaná konferencia z dôvodu obmedzení COVID-19 pravdepodobne presunutá až na budúci rok v podobnom termíne a rovnakej lokalite ako bola plánovaná tento rok.

Konzultácia návrhu pracovného programu pre implementáciu a vývoj smernice INSPIRE na obdobie rokov 2020 - 2024
14. 5. 2020
V súvislosti s plánovaním ďalších aktivít pre zabezpečenie podpory implementácie INSPIRE Európska komisia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou a expertmi pripravila návrh pracovného programu pre implementáciu a vývoj smernice INSPIRE na obdobie rokov 2020 - 2024. Na základe komunikácie zastúpenia SR v INSPIRE committee sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky tento dokument pre konzultáciu.

Do pozornosti

Inspirujme se... 2019:

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie