Novinky

Výstupy 2.INSPIRE ESPUS Školenia “Základy INSPIRE”
28. 6. 2022
Dňa 22.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 2.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Základy INSPIRE”. Príspevok prináša sumarizáciu súvisiacich výstupov.

Pozvánka na 2. INSPIRE ESPUS Konferenciu
17. 6. 2022
Pozývame vás na druhú konferenciu k projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) na podporu implementácie INSPIRE v Slovenskej republike.

Konzultácia k Nariadeniu pre datasety s vysokou hodnotou
16. 6. 2022
Vo väzbe na podporu implementácie Smernice pre otvorené údaje je sprístupnená konzultácia pre návh nadväzujúceho Vykonávacieho nariadenia o otvorených údajoch o súboroch údajov vysokej hodnoty.

Do pozornosti

2. INSPIRE ESPUS konferencia:


NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie