Novinky

Inspirujme se 2017 + ATTRACTIVE DANUBE
17. 1. 2017
Po prestávke v roku 2016 si Vás dovoľujeme pozvať na tradičnú česko-slovenskú konferenciu Inspirujme se... s podtitulom udržateľnosťou, ktorú CENIA, česká informační agentura životního prostředí organizuje spoločne s SAŽP, Slovenskou agentúrou životného prostredia.

15.12.2016: Finalizácia pripomienkovania IS RPI
2. 12. 2016
Na základe pripomienok a podnetov získaných v rámci procesu pripomienkovania Informačného systému Registra priestorových informácií (IS RPI), správca IS RPI (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) v spolupráci s dodávateľmi predĺžuje termín ukončenia procesu pripomienkovania do 15.12.2016.

Ortofotomapa na národnom geoportáli
21. 11. 2016
Nová podkladová vrstva: Ortofotomapa na národnom geoportáli

Do pozornosti

Národný geoportál:

Envirogeoportál: