Novinky

Deň s INSPIRE 07.12.2018
23. 11. 2018
CENIA, česká informační agentura životního prostředí pozýva na podujatie Deň s INSPIRE, ktoré organizuje v spolupráci s Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

Užívateľský prieskum pre Register priestorových informácií
22. 11. 2018
Vo väzbe na zlepšenie možností tvorby a využitia metaúdajov pre priestorové údaje a služby, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo užívateľský prieskum Registra priestorových informácií.

Prieskum hodnotenia INSPIRE zdieľania priestorových údajov medzi orgámni verejnej správy, vrátane ich verejného prístupu a využívania
1. 10. 2018
Európska komisia v súčasnosti realizuje štúdiu zameranú na zlepšenie zdieľania geopriestorových údajov medzi orgánmi verejnej správy a smerom k verejnosti v celej EÚ. Smernica INSPIRE zohráva dôležitú úlohu pri uľahčení takéhoto zdieľania. Skúsenosti však ukazujú, že existuje priestor na zlepšenie a že je možné urobiť viac.

Do pozornosti

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie