Novinky

Plánovaný výpadok Registra priestorových informácií
30. 4. 2018
V termíne 3. mája 2018 od 13:00 do 13:30 môže dôjsť k obmedzeniu možností využívania služieb Registra priestorových informácií z dôvodu avizovaných servisných aktivít Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby.

INSPIRE monitoring 2018 (od roku 2017) - príprava
27. 4. 2018
V súvislosti so zabezpečením procesu INSPIRE monitoringu zriaďovania a používania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie v zmysle Zákona č.362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky poskytuje usmernenie k zabezpečeniu INSPIRE monitoringu pre Slovenskú Republiku pre rok 2018 s zohľadnením zmien od roku 2017.

Prieskum alternatívnych formátov pre INSPIRE priestorové údaje
27. 3. 2018
Krátky prieskum k výberu alternatívnych formátov pre INSPIRE priestorové údaje, prostredníctvom ktorého je možné do 05.04.2018 pomôcť pri nastavení preferencií pre praktickejšie sprístupnenie a zdieľanie priestorových údajov aj za Slovenskú republiku.

Do pozornosti

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie