Novinky

Konzultácia k návrhu novely Rozhodnutia pre monitoring a reporting (2009/442/ES)
12. 12. 2017
V nadväznosti na proces revízie nevyhnutných legislatívnych predpisov INSPIRE, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sprístupňuje návrh novely Rozhodnutia pre monitorovanie a podávanie správ (2009/442/ES) ku konzultácii s termínom do 31.01.2018.

INSPIRE MIWP 2016.5 subgroup + Eionet NRC Environmental Information Systems (EIS) meeting 2017
28. 11. 2017
V dňoch 25-26.11.2017 Európska komisia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou a Spoločným výskumným centrom zorganizovali dve pracovné stretnutia zamerané na oblasť INSPIRE a environmentálnu informatiku.

Verejná konzultácia k návrhu Stratégie implementácie INSPIRE v SR do roku 2021
24. 11. 2017
Stratégia implementácie INSPIRE v Slovenskej republike (ďalej len Stratégia) predstavuje rámcový dokument, ktorý poskytuje prehľad podmienok a cieľov implementácie INSPIRE do roku 2021. Jeho cieľom je zabezpečiť efektívne vynakladanie prostriedkov pri plnení požiadaviek INSPIRE v synergii s aktivitami eGovernment a Open Data. Dokument je k dispozícii na verejnú konzultáciu do termínu 01.12.2017.

Do pozornosti

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie