Novinky

Výpadok Registra priestorových informácií 1 2021
22. 2. 2021
Prístup do editačnej časti Webového sídla Registra priestorových informácií (RPI) je už opätovne dostupný.

Prvé výsledky INSPIRE monitoringu 2020
29. 1. 2021
Európska komisia sprístupnila prvé výsledky INSPIRE monitoringu za rok 2020.

Prieskum záujmu o prístup a využívanie priestorových údajov programu Copernicus
1. 12. 2020
Copernicus je program Európskej únie pre pozorovanie Zeme, v rámci ktorého sa sleduje naša planéta a jej prostredie s výsledným úžitkom pre všetkých európskych občanov. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sprístupňuje prieskum zameraný na identifikáciu záujmu užívateľov o využívanie konkrétnych produktov programu Copernicus pre potreby ich cielenej distribúcie v rozsahu územia Slovenskej republiky.

Do pozornosti

Inspirujme se... 202X:

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie