Novinky

Možné obmedzenia Registra priestorových informácií
16. 5. 2019
Z dôvodov potreby reštartu prvokov infraštruktúry Informačného systémmu Registra priestorových informácií (IS RPI) môže dôjsť k výpadkom jeho dostupnosti.

SK INSPIRE Country Fiche a monitoring 2019
15. 5. 2019
Na základe legislatívnych požiadaviek INSPIRE bol k termínu 15.05.2019 za SR pripravený a odoslaný návrh pre SK INSPIRE Country Fiche, vrátane informácií o priestorových údajoch a službách v SR - tzv. SK INSPIRE monitoring 2019.

Konzultácia návrhu SK INSPIRE Country Fiche a monitoringu 2019
6. 5. 2019
V súvislosti so zabezpečením legislatívnych požiadaviek v oblasti INSPIRE monitoringu a podávania správ sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na konzultáciu návrh SK INSPIRE Country Fiche a monitoringu 2019.

Do pozornosti

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie