Novinky

Verejná konzultácia k legislatívnym a doplňujúcim dokumentom pre oblasti INSPIRE Monitoringu a Interoperability
14. 12. 2018
V rámci záverov z 9 rokovania INSPIRE pracovnej skupiny INSPIRE MAINTENANCE AND IMPLEMENTATION EXPERT GROUP (MIG) bol členským štátom poskytnutý priestor na konzultáciu návrhu novely Nariadenia pre interoperabilitu a sprievodného vysvetlenia k novele rozhodnutia pre INSPIRE monitoring a podávanie správ.

Deň s INSPIRE 07.12.2018
23. 11. 2018
CENIA, česká informační agentura životního prostředí pozýva na podujatie Deň s INSPIRE, ktoré organizuje v spolupráci s Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

Užívateľský prieskum pre Register priestorových informácií
22. 11. 2018
Vo väzbe na zlepšenie možností tvorby a využitia metaúdajov pre priestorové údaje a služby, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo užívateľský prieskum Registra priestorových informácií.

Do pozornosti

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie