Novinky

Novela vyhlášky NIPI
6. 2. 2017
Dňa 01.02.2017 vstúpila do platnosti Vyhláška č. 12/2017 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 16. januára 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

Nové INSPIRE technické usmernenia
1. 2. 2017
Na konci roku 2016 Európska komisia informovala o zverejnení nových technických usmernení k problematike metaúdajov, pozorovania a merania, ukladacie služby a služby, ktoré umožňujú spustenie služieb priestorových údajov.

Inspirujme se 2017 + ATTRACTIVE DANUBE
17. 1. 2017
Po prestávke v roku 2016 si Vás dovoľujeme pozvať na tradičnú česko-slovenskú konferenciu Inspirujme se... s podtitulom udržateľnosťou, ktorú CENIA, česká informační agentura životního prostředí organizuje spoločne s SAŽP, Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Do pozornosti

Národný geoportál:

Envirogeoportál: