Novinky

Konzultácia k SK metaúdajovému profilu 2.0
30. 10. 2020
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sprístupňuje na konzultáciu návrh SK metaúdajového profilu. Cieľom tohto dokumentu je zabezpečiť podporu implementácie požiadaviek INSPIRE v oblasti metaúdajov a zapracovanie nových legislatívnych požiadaviek a technických odporúčaní.

Prieskum vývoja prístupu k priestorovým údajom pre účely životného prostredia
1. 10. 2020
Spoločné výskumné centrum Európskej komisie sprístupnilo prostredníctvom aktivity ELISE prieskum s cieľom získať dôkazy o tom, ako sa za posledné desaťročie vyvinul prístup a využitie priestorových údajov.

Odklad spoločnej konferencie Inspirujme se a České užívateľské fórum Copernicus 2020
30. 9. 2020
S ohľadom na súčasné epidemiologické podmienky spojené s COVID-19 bude Spoločná konferencia Inspirujme se a České užívateľské fórum Copernicus 2020, ktorá sa mala konať v termíne 7. – 8. októbra 2020 v Prahe odložená.

Do pozornosti

Inspirujme se... 202X:

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie