Novinky

Hlasovanie pre navrhovaný Zoznam High Value Datasetov v 3 oblastiach
14. 1. 2020
Hlasovanie k návrhu High Value Datasetov v 3 oblastiach: Geopriestorové údaje, Pozorovanie Zeme a životné prostredie, Meteorológia. Do termínu 16.01.2020.

Testovanie Harvestera RPI 2.0
18. 11. 2019
V súvislosti so zabezpečením rozvoja Registra priestorových informácií, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky iniciovalo aktivity na príprave nového Harvestera pre Register priestorových informácií.

Verejná konzultácia k datasetom s vysokou hodnotou (Smernica Open Data a PSI)
15. 11. 2019
Dátová kancelária Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) iniciovala verejnú konzultáciu k definícii tzv. Datasetov s vysokou hodnotou (High Value Datasets), ktoré majú byť sprístupnené všetkými členskými krajinami EÚ podľa smernice Opendata/PSI.

Do pozornosti

Inspirujme se... 2019:

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie