Novinky

Záznamy z koordinačných rokovaní KR a ES NIPI
20. 7. 2017
V priebehu prveho polroka 2017 boli realizované koordinačné aktivity v rámci podpory implementácie INSPIRE v SR prostredníctvom rokovaní Koordinačnej rady a Expertnej skupiny Národnej infraštruktúry priestorových informácií.

INSPIRE monitoring 2017 (od roku 2016) - výsledky
14. 7. 2017
Informácie o aktuálnom stave implementácie INSPIRE v SR prináša INSPIRE monitoring 2017 (od roku 2016). Špecifikom tohto ročníka je presun z pôvodne manuálneho monitoringu do automatizovaného monitoringu, ktorý by mal priniesť presnejšie a aktuálnejšie informácie o existencii a dostupnosť priestorových údajov a služieb v kontexte INSPIRE za SR.

Program Konferencie INSPIRE 2017 zverejnený
12. 7. 2017
Kompletný program konferencie INSPIRE 2017, ktorá bude tento rok prebiehať v termíne 4.-8.9.2017 bude vo Francúzkom Štrasbugu a Nemeckom Kehle v bol zverejnený.

Do pozornosti

Národný geoportál:

RPI: