Výberové konanie pre "vývoj technických zložiek INSPIRE geoportálu na úrovni Európskej únie"16. 8. 2010

JRC nedávno zverejnila Výberové konanie na "vývoj technických zložiek INSPIRE geoportálu na úrovni Európskej únie"

Obe zákazky (link) a úplné znenie ITT (link), sú verejne dostupné.

Lehota na predkladanie návrhov je 15.10.2010.