Pozvánka na 6.INSPIRE ESPUS Workshop23.11.2022

Pozývame Vás na šiesty INSPIRE ESPUS workshop zameraný na tému "Harmonizované zdieľanie & GIS bez GISu“.

Termín

29.11.2022 od 10.00 do 13.00 hod

Miesto/spôsob

Workshop sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na podujatí je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 09:45 cez tento url odkaz.

O podujatí

Podujatie, okrem nadviazania na aktivity dizajnu architektúry INSPIRE na Slovensku v oblasti technologickej vrstvy, bude adresovať témy zdieľania priestorových údajov v kontexte INSPIRE a v závere poskytne možnosť participácie na príspevku zameranom na podporu spracovania rastrových údajov cez GDAL knižnice.

Ciele

  • Poskytnúť vstupný prehľad do problematiky INSPIRE harmonizovaného zdieľania;
  • Identifikovať príležitosti a výzvy v tejto oblasti;
  • Adresovať možnosti práce s priestorovými údajmi v príkazovom riadku.

Program


Workshop 6: Harmonizované zdieľanie & GIS bez GISu

Časový slot

Názov témy /časti workshopu

10:00

Začiatok workshopu

10:05

Motiváca & kontext 

10:30

Základné info

10:50

Výzvy a prínosy harmonizovaného zdieľania

11:15

Prestávka

11:30

GIS bez GISu

13:00

Záver workshopu

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).