Harmonizácia údajov - Mapovacie tabuľky

Zoznam mapovacích tabuliek.

Nasledovný zoznam obsahuje mapovacie tabuľky pripravené povinnými osobami v zmysle aktivít Koordinačnej rady NIPI SR, zameraných na podporu harmonizácie priestorových údajov a služieb v SR. Tento zoznam obsahuje návrhy mapovania zdrojových údajov na cieľový INSPIRE model a bude slúžiť ako podklad pre koordináciu identifikácie relevantných povinných osôb a ďalšie aktivity zamerané na identifikáciu možných prekryvov a konsolidácie poskytovaných údajov za SR.

 

 

P.č.

Téma

Aplikačná schéma

Doručil

Dátum

1|3

Geografické názvoslovie

Geographical Names Mapping Table_UGKK.xls

peter.deak@skgeodesy.sk 

29.09.2015

1|4

Správne jednotky

AdministrativeUnits Mapping Table_UGKK.xls

peter.deak@skgeodesy.sk

12.10.2015

1|5

Adresy

Návrh metaúdajového profilu pre Register Adries

Register adries v kontexte INSPIRE

Kamil.Fako@minv.sk

13.01.2016

1|7

Dopravné siete

Common Transport Elements Mapping Table_SSC.xml

alica.szebenyiova@ssc.sk

18.09.2015

 

 

Road Transport Network Mapping Table_SSC.xml

alica.szebenyiova@ssc.sk

18.09.2015

 

 

Air Transport Network Mapping Table_UGKK.xls

peter.deak@skgeodesy.sk

12.10.2015

 

 

CableTransportNetworkMappingTable_UGKK.xls.xml

peter.deak@skgeodesy.sk

12.10.2015

 

 

Railway Transport Network Mapping Table_UGKK.xls.xml

peter.deak@skgeodesy.sk

12.10.2015

 

 

Railway Transport Network Mapping Table_ZSR.xml

Cebo.Vladimir@zsr.sk

14.12.2015

 

 

Road Transport Network Mapping Table _UGKK.xls.xml

peter.deak@skgeodesy.sk

12.10.2015

 

 

Water Transport Network Mapping Table_UGKK.xls.xml

peter.deak@skgeodesy.sk

12.10.2015

1|8

Hydrografia

HydroNetworkMappingTable_UGKK.xls

peter.deak@skgeodesy.sk

12.10.2015

 

 

HydroPhysicalWatersMappingTable_UGKK.xls

peter.deak@skgeodesy.sk

12.10.2015

2|2

Krajinná pokrývka

LandCoverVector Mapping Table_SAZP.xls

martin.tuchyna@sazp.sk

20.10.2015

 

 

LandCoverVector Mapping Table_NLC.xml

gapel@nlcsk.org

14.12.2015

3|3

Pôda

Soil Mapping Table_NLC.xml

gapel@nlcsk.org

14.12.2015

3|4

Využitie územia

ExistingLandUseMappingTable_NLC.xml

gapel@nlcsk.org

14.12.2015

 

 

Planned Land Use Mapping Table_NLC.xml

gapel@nlcsk.org

14.12.2015

 

Pracovné stretnutia:

Súvisiaca dokumentácia: