Chcem byť pravidelne informovaný

o aktualitách v procese budovania infraštrukrúry pre priestorové informácie na Slovensku, prostredníctvom e-mailu

Prosím, napíšte výsledok: