ISA SIS WG

Interoperability Solutions for European Public Administrations Working Group on Spatial Information and Services (ISA SIS WG) bola zriadená ako poradný orgán ISA Committee, s cieľom pomáhať pri definícií požiadaviek,  priorít a stanovení smeru ISA akcií zameraných na priestorové informácie a služby. Medzi hlavné aktivity pracovnej skupiny bude patriť identifikácia možností prepojenia a vzájomnej konzistencie aktivít iniciatív INSPIRE,  eGovernment a Open Data. SR je v ISA SIS WG zastúpená prostredníctvom SAŽP v úzkej spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. V prípade akýchkoľvek otázok, námetov a pripomienok, prosím kontaktujte SK ISA SIS WG zastúpenie.

16. 3. 2016 EULF/ISA Integration Strategy and PlanEULF/ISA Integration Strategy and PlanAre3na dokumentácia

Súbor dokumentov vytvorených v rámci aktivity Are3na realizovanej pod ISA programom

1. 5. 2014 2. Stretnutie ISA WG SIS

Druhé stretnutie ISA SIS WG bolo zorganizované dňa 28 Mája 2014 v Bruseli (Berlaymont Building, Room J. Ray (level 1), Rue de la Loi 200).

25. 11. 2013 1. Stretnutie ISA WG SIS

Úvodné stretnutie ISA SIS WG bolo zorganizované v spolupráci Spoločného výskumného centra JRC a Európskej environmentálnej agentúry EEA v Kodani v termíne 16-17.10.2013.