Podaktivita 1 Manažment a monitoring

Príprava a aktualizácia metodík pre manažment a monitoring priestorových údajov a služieb;

Hlavným cieľom podaktivity je návrh a realizácia činností nevyhnutných pre vytvorenie a zavedenie prevádzky procesov, ktoré zlepšia správu priestorových údajov a služieb a ich monitoring.