Termíny

Proces transpozície a následnej implementácie je časovo rozvrhnutý platnou INSPIRE legislatívou a zosumarizovaný prostredníctvom INSPIRE Roadmap.

SK INSPIRE Akčný plán 2016 – 2021