Termíny

Proces transpozície a následnej implementácie je časovo rozvrhnutý platnou INSPIRE legislatívou a zosumarizovaný prostredníctvom INSPIRE Roadmap.

Rámcový návrh a harmonogram úloh KR NIPI: