24. 10. 2007 Nový INSPIRE GeoPortal

Novinky z INSPIRE GeoPortalu

25. 4. 2007 Smernica INSPIRE je na svete !!!

Smernica 2/2007/EC o INSPIRE bola zverejnená vo vestníku EÚ

6. 3. 2007 Slovenská verzia spoločného textu

Text Smernice v Slovenčine

13. 2. 2007 Európsky Parlament prijal INSPIRE

Európsky Parlament prijal INSPIRE Smernicu

30. 1. 2007 Rada EU prijala INSPIRE

Prijatie INSPIRE Smernice Radou EÚ

25. 1. 2007 Stav smernice INSPIRE

Schválený text Smernice