22. 11. 2009 INSPIRE Fórum

Európska komisia (DG JRC) sprístupnením INSPIRE Fóra vytvorila platformu na podporu diskusie komunít ako aj jednotlivcov so záujmom o problematiku infraštruktúr priestorových informácií.

26. 7. 2009 Nový INSPIRE Web

Oficialne webstránky iniciatívy INSPIRE sa dočkali redizajnu, ktorý prináša záujemcom o informácie z oblasti budovania Infraštruktúry priestorových informácií v Európe niekoľko noviniek

5. 6. 2009 INSPIRE Committee prijal Vykonávacie predpisy pre zdieľanie priestorových údajov a služieb

INSPIRE Vykonávacie predpisy pre zdieľanie údajov a služieb boli schválené INSPIRE Committee

23. 5. 2009 Vykon. predpisy pre sieťové služby, monitorovanie a podávanie správ

Pripomienkovanie návrhu SK verzie

10. 1. 2009 Zasadnutie PS INSPIRE@SK

Ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny INSPIRE@SK sa uskutočnilo 8.1.2009 v Bratislave.

9. 1. 2009 Prijatie Vykonávacích Predpisov pre služby vyhľadávania, zobrazovania a pre monitoring a reporting

Dňa 19.12.2008 boli v rámci 3. zasadnutia INSPIRE komitologického výboru prijaté 2 nové Vykonávacie predpisy:

21. 12. 2009 Schválenie ďalších implementačných pravidiel

INSPIRE Committee dňa 14.12.2009 schválila ďalšie INSPIRE implementačné pravidlá.

8. 12. 2009 Zákon o NIPI = INSPIRE v SR

2.12.2009 bol v rámci 44. schôdze Národnej rady SR schválený Vládny návrh zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

8. 12. 2009 INSPIRE Konferencia 2010

INSPIRE Konferencia 2010 sa uskutoční od 23. do 25. júna 2010 v poľskom Krakove

22. 11. 2009 INSPIRE výzvy

Európska komisia (ďalej len EK) uverejnila vo väzbe na aktivity súvisiace s INSPIRE dve výzvy zamerané na tzv. "Vyjadrenie záujmu" (Expressions of interest) k aktivitám súvisiacim s ďalším vývojom INSPIRE

20. 10. 2009 IP pre vyhľadávacie a zobrazovacie služby prijaté

INSPIRE Nariadenie o vyhľadávacích a zobrazovacích službách (EC 976/2009) bolo prijaté Európskou komisiou 19. októbra 2009.

13. 10. 2009 Čiastkové úpravy v Dátových špecifikáciách

V predchádzjúcich dňoch INSPIRE Team uverejnil informáciu o čiastkových úpravách v dokumentoch a UML modeloch týkajúcich sa dátových špecifikácií...

8. 10. 2009 Správa o stave INSPIRE

INSPIRE Team zverejnil na stránke JRC krátky sumár o stave INSPIRE

30. 9. 2009 Prvé stretnutie pracovnej skupiny IOC

Záznam z prvého stretnutia pracovnej skupiny pre počiatočnú prevádzkovú kapacitu (IOC TF - Initial Operating Capability Task Force) sieťových služieb.

28. 9. 2009 Nové verzie IP pre ukladacie a transformačné služby

INSPIRE Network Drafting team zverejnil nové verzie implementačných pravidiel pre ukladacie a transformačné služby a sprievodných technických pokynov.

25. 9. 2009 Testovanie Špecifikácií údajov - SK zastúpenie

Aj keď testovanie údajových špecifikácií bolo časovo ohraničené a predstavovalo náročný proces Slovenská republika neostala bokom a mala svoje zastúpenie