Detailný časový harmonogram pre vývoj vykonávacích predpisov pre prílohy II a III. Smernice31.3.2011

JRC na svojich stránkach zverejnilo detailný časový harmonogram pre prijímanie a implementáciu vykonávacích predpisov pre interoperabilitu súborov priestorových údajov pre prílohy II. a III. Smernice o INSPIRE.

S odkumentom sa môžete oboznámiť na stránkch JRC.