Konzultácie k návrhu vykonávacích predpisov o harmonizácii a interoperabilite priestorových údajov v prílohách II. a III. smernice INSPIRE25.6.2011

INSPIRE Tematické pracovné skupiny (TWG), INSPIRE Drafting tím pre interoperabilitu súborov priestorových údajov a INSPIRE tím JRC pre údajové špecifikácie dokončili návrh Špecifikácií údajov pre témy definované v prílohách II a III smernice INSPIRE. Tieto špecifikácie predstavujú podklad pre dodatok k vykonávacím predpisom pre interoprabilitu súborov priestorových údajov tém priestorových údajov uvedených v prílohe II a III Smernice o INSPIRE . Výsledky ich práce sú teraz k dispozícii verejnosti a pre konzultácie na úrovni INSPIRE zainteresovaných strán vo forme návrhu odporúčaní – Guidelines (Verzia 2.0).

 

Na základe všetkých doručených pripomienok, INSPIRE TWG vydajú novú verziu dátových špecifikácií - Návrh pokynov, zatiaľ čo Európska komisia pripraví návrh na rozšírenie vykonávacích pravidiel pre interoperabilitu priestorových údajov a služieb, ktoré budú predložené na stanovisko INSPIRE Regulatory Committee v roku 2012.
Výzva sa týka nasledovných dokumentov a súborov:
Data Specification on INSPIRE Annexes II and III – Draft Guidelines
Proposed updates to the Generic Conceptual Model and Encoding Guidelines
D2.9 Guidelines for the use of Observations & Measurements and Sensor Web Enablement-related standards in INSPIRE Annex II and III data specification development
Okrem toho, budú UML dátové modely poskytované v rôznych formátoch na http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/datamodels.

Na základe všetkých doručených pripomienok, INSPIRE TWG vydajú novú verziu (verziu 3.0) údajových špecifikácií - odporúčaní (Guidlines), zatiaľ čo Európska komisia pripraví návrh na rozšírenie v podobe dodatku vykonávacích pravidiel pre interoperabilitu priestorových údajov a služieb, ktoré budú predložené na stanovisko INSPIRE Regulatory Committee v roku 2012.

Výzva sa týka nasledovných dokumentov a súborov:

 

  • Data Specification on INSPIRE Annexes II and III – Draft Guidelines
  • Proposed updates to the Generic Conceptual Model and Encoding Guidelines
  • D2.9 Guidelines for the use of Observations & Measurements and Sensor Web Enablement-related standards in INSPIRE Annex II and III data specification development

 

Okrem toho, budú UML dátové modely poskytované v rôznych formátoch na http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/datamodels.

Konečným termínom pre dorucenie pripomienok a testovacích reportov je 21.10.2011

 

Viac na stranke JRC