Národná infraštruktúra pre priestorové informácie na kongrese ITAPA 201130.10.2011

V dňoch 25.-26.10. 2011 bola prezentovaná národná infraštruktúra pre priestorové informácie na kongrese ITAPA 2011 v rámci sekcie "Geografické informačné systémy".

Slovenská agentúra životného prostredia už tradične organizovala sekciu "Geografické informačné systémy", ktorá v aktuálnom ročníku priniesla informácie o progrese v oblasti NIPI. Celkovo 5 prezentácií zaujímavo obsiahlo danú problematiku.

26.10. v popoludňajších hodinách sekcia "Geografické informačné systémy" priniesla prezentácie:

  • Elektronizácia katastra a jej prínosy pre občana a spoločnosť
  • Národná infraštruktúra pre priestorové informácie - hlavné míľniky roku 2011
  • Register priestorových informácií a národný geoportál, jeho postavenie v ISVS a implementácii eGovernmentu
  • Národný geoportál Českej republiky
  • Využívanie metaúdajov a priestorových údajov v mapových službách pre verejnú správu a verejnosť

V krátkom čase si ich budete môcť stiahnuť z web stránky kongresu: http://www.itapa.sk/3174-sk/geograficke-informacne-systemy/