Požiadavky na sieťové služby vyhľadávacie a zobrazovacie28.4.2011

V zmysle požiadaviek Európskej komisie vyplývajúcich z platných vykonávacích predpisov a Smernice o INSPIRE je potrebné aby členské štáty zabezpečili funkčné sieťové služby vyhľadávacie a zobrazovacie.

K splneniu funkčnosti služieb sa viažu dva záväzné termíny prvým z nich je 9. máj 2011, kedy majú byť služby fungujúce v tzv. počiatočnej prevádzkovej kapacite, druhým termínom je 9. november 2011, kedy by mali byť sieťové služby funkčné v plnej prevádzkovej kapacite.

 

Na základe uvedeného EC INSPIRE Team požaduje od členských štátov zaslanie linkov na fungujúve vyhľadávacie a zobrazovacie služby a ďalšie informácie o týchto službách uvedené v dokumente špecifikujúcom tieto požiadavky. Východiskom pre budovanie vyhľadávacích a zobrazovacích služieb je okrem ďaľších súvisiacich dokumentov aj Technical Guidance Discovery Services v 3.0Technical Guidance View Services v 3.0.

 

Vzhľadom na túto požiadavku si Vás dovoľujeme poprosiť o zaslanie požadovaných informácií do piatku 6. mája 2011 na adresu marek.ziacik@sazp.sk , aby sme mohli požadované informácie posunúť EC INSPIRE Teamu. Tieto informácie majú slúžiť ako podklady pre navrhovanie infraštruktúry a funkcionality európskeho INSPIRE geoportálu.

Vopred ďakujeme.