Slovenská agentúra životného prostredia sprístupnila nový server pre webové služby NIPI15.2.2011

Slovenská agentúra životného prostredia sprístupnila nový server pre webové služby - zobrazovaie, ukladacie, transformačné služby.

Slovenská agentúra životného prostredia sprístupnila vo februári nový mapový server, ktorý vystriedal svojho staršieho predchodcu. Základné informácie o ponúkaných službách je možné vzhliadnuť na stránke http://nipi.sazp.sk/arcgis/rest/services. Nový server zabezpečuje všetky služby mapových aplikácií SAŽP a výrazne zvyšuje výkon a dostupnosť služieb SAŽP pre národnú infraštruktúru pre priestorové informácie. Server v súčasnosti podľa požiadaviek psrístupňuje služby cez HTTP GET, SOAP, REST rozhrania a podporuje OGC štandardy pre zobrazovacie, ukladacie a transformačné služby. Mapové zobrazovacie služby a vrstvy môžete využiť aj vo svojich aplikáciách. URL adresy aj s náhľadom na jednotlivé vrstvy si môžete nájsť na stránke Envirogeoportálu:

http://geo.enviroportal.sk/sluzby/zobrazovacie-sluzby-priestorovych-udajov