Sprístupnená verzia 3.0 technických návodov pre vyhľadávacie a zobrazovacie služby31.3.2011

Pracovná skupina pre počiatočnú prevádzkovú kapacitu (IOC TF) zverejnila verziu 3.0 technických návodov pre zobrazovacie a vyhľadávacie služby ako stabilnú verziu.

 

Oba dokumenty sú teraz verejne k dispozícii na stránkach INSPIRE:
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/5
Vezmite prosím na vedomie, že došlo k výrazným zmenám medzi predtým publikovaných verzie 2.12 a nová verzia 3.0, ktoré ovplyvnia spätnej kompatibility.
Tieto sa týkajú predovšetkým) spôsobom, vyhľadávacie a zobrazovacie služby INSPIRE metaúdaje sú zakódované v "Get Discovery / Zobraziť služieb metadáta odpoveď" a b) kódovanie jazyka, aby v súlade s jazykovým požiadavkám regulácie sieťových služieb.

Oba dokumenty sú teraz verejne k dispozícii na stránkach INSPIRE

Treba si uvedomiť, že došlo k výrazným zmenám medzi predtým publikovanými verziami 2.12 a novou verziou 3.0, ktoré budú mať vplyv na spätnú kompaktibilitu.

 

Zmeny sa týkajú predovšetkým:

  • spôsobu,  akým sú vyhľadávacie a zobrazovacie služby pre INSPIRE metaúdaje zakódované v "Get Discovery/View Service metadata response"
  • kódovania jazyka, pre zosúladenie s jazykovým požiadavkami sieťových služieb.