Stránka INSPIRE sprístupnená už aj na vládnej subdoméne9.2.2011

Stránka INSPIRE sprístupnená už aj na vládnej subdoméne http://inspire.gov.sk.

Od 1.2. 2011 Slovenská agentúra životného prostredia ako prevádzkovateľ informačnej www stránky o problematike INSPIRE pre Ministerstvo životného prostredia sprístupnila problematiku INSPIRE aj na vládnej subdoméne http://inspire.gov.sk.