Testovanie údajových špecifikácií II a III30.10.2011

Slovenská agentúra životného prostredia sa aktívne zúčastnila testovania údajových špecifikácií II a III pre JRC EC.

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci so Štátnou ochranou prírody sa v období 20.6.2011-21.10.2011 aktívne zúčastnila testovania údajových špecifikácií II a III pre JRC EC.

Z údajových špecifikácií sme vybrali tri a to:

  • Bio-geographical regions
  • Habitats and biotopes
  • Species distribution

Účelom nášho testovania bolo hlavne overenie transformácie do cieľového modelu a GML 3.2.1.

Report a transformované súbory si môžete stiahnuť:

Report 1  (93 KB)

Report 2  (93 KB)

Vzorka GML 3.2.1 Bio-geographical regions  (93 KB)

Vzorka GML 3.2.1 Habitats and biotopes  (93 KB)

Vzorka GML 3.2.1 Species distribution  (93 KB)