Výsledky monitoringu za rok 201019.8.2011

Dňa 15.5.2010 bola Európskej komisii odoslaná prvá správa z INSPIRE monitoringu.

V zmysle požiadaviek Smernice o INSPIRE (článok 21), vykonávacích predpisov pre INSPIRE monitoring a reporting a Zákona NR SR č. 3/2010 Z.z., Slovenská Republika odoslala Európskej komisii druhú správu z INSPIRE reportu za rok 2010.

Koordinácia činností spočívala na Ministerstve životného prostredia SR, ktoré ich realizovalo prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia. Hlavným cieľom zostavenia správy bolo zistiť aktuálny stav v budovaní infraštruktúry pre priestorové informácie na Slovensku. Informácie boli zbierané od jednotlivých zapojených subjektov prostredníctvom on-line formuláru.

Výsledky boli spracované a prostredníctvom databázovej aplikácie vložené do predpísaných šablón podľa požiadaviek EC. Vlastná správa sa skladá z tabuľky s vypočítanými indikátormi pre jednotlivé súbory a služby priestorových údajov.

 Touto cestou si dovoľujeme vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí prispeli do tohto procesu.

 

Správa z monitoringu  (93 KB)