Vyhláška k Zákonu 3/2010 Z.z. - medzirezortné pripomienkové konanie23.6.2011

V zmysle požiadavky vyplývajúcej z § 14 Zákona 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie sa 15.6. začalo medzirezortné pripomienkovanie vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu.

V zmysle požiadavky vyplývajúcej z § 14 Zákona 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie sa 15.6. začalo medzirezortné pripomienkovanie vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu.

Dátum začatia MPK: 15. 6. 2011

Dátum ukončenia MPK: 6. 7. 2011

 

Viac informácií môžete nájsť na stránke:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=4110&langEID=1

 

 

 Sledujte on-line MPK Vyhlášky k Zákonu č. 3/2010 Z.z.

Súvisiace iniciatívy