Definované prvky metaúdajov (Národný profil metaúdajov)15.3.2011

Definované prvky metaúdojov (Národný profil metaúdajov) podľa Zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie a súvisiacich právnych predpisov.

Na základe dotazov od povinných osôb prinášame informáciu o položkách (prvkoch), ktoré sú vymedzené legislatívnymi dokumentami - Nariadeniami súvisiacimi s implemetáciou Zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie. Dokumenty, ktoré vymedzujú obsah prvkov a sú automaticky záväzné pre implementáciu v Slovenskej republike sú:

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje - časť B a C

a

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov - odsek 13

Žiadne ďalšie prvky nie sú povinné a nevyhnutné na implemetáciu týchto nariadení. Žiadny iný legislatívny dokument v Slovenskej republike nevymedzuje inú množinu prvkov metaúdajov pre opis súborov priestorových údajov  a služieb priestorových údajov.

Ďalšie informácie a prístupy poskytuje náš odborný tím na t.č. 048 43 74 145 alebo emailovej adrese peter (dot) mozolik (at) sazp (dot) sk.