Zber údajov o cestnej sieti pre digitálne mapy11.2.2011

Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu Európskej komisie otvorilo verejnú konzultáciu o dostupnosti verejných cestných údajov pre digitálne mapy.

 

Prostredníctvom JRC INSPIRE Teamu oslovilo INSPIRE kontaktné body v členských krajinách aby tlmočili jednotivým verejným organizáciám zaoberajúcim sa problematikou dopravy prosbu o poskytnutie spätnej väzby formou vyplnenia on-line formuláru, ktorý je umiestnený na adresach:
V anglickej verzii - http://www.surveygizmo.com/s3/447966/Availability-of-Public-Road-Data-for-Digital-Maps 
Francúzska verzia - http://www.surveygizmo.com/s3/455794/Mise-disposition-des-Donn-es-Routi-res-Publiques-pour-les-Cartes-Num-riques 
Prieskum je zameraný na:
Verejné orgány, ktoré sú zapojené do výstavby ciest a riadenia a regulácie prevádzky, zber a spracovanie dát a geometrie cestných objektov a ich atribútov. 
Súkromných poskytovateľov digitálnych máp 
Štúdie je realizovaná s cieľom ustanoviť postupy na zabezpečenie dostupnosti verejných údajov pre digitálne mapy (cestná geometria a cestné atribúty) a ich včasnú aktualizáciu prostredníctvom spolupráce medzi príslušnými verejnými orgánmi a poskytovateľmi digitálnych máp. 
Konzultácie so zúčastnenými stranami prostredníctvom on-line prieskum je prvým krokom v realizácii tejto štúdie. 
Cieľom on-line prieskumu, je lepšie pochopiť, ako sú digitálne údaje o cestnej sieti zozbierané a rozširované poskytovateľmi digitálnych máp v rôznych členských štátoch EÚ, a ako tento proces môže byť optimalizovaný. 
Prieskum je verejný, nevyžaduje pred-registrácia, bude trvať asi 30 minút, a bude on-line do 28. februára 2011. 
Výsledky budú prezentované na workshope v Bruseli, pravdepodobne 29. marca 2011. 

Prostredníctvom JRC INSPIRE Teamu oslovilo INSPIRE kontaktné body v členských krajinách aby tlmočili jednotivým verejným organizáciám zaoberajúcim sa problematikou dopravy prosbu o poskytnutie spätnej väzby formou vyplnenia on-line formuláru, ktorý je umiestnený na adresach:

V anglickej verzii 

Vo francúzskej verzii

Prieskum je zameraný na:

 

  • Verejné orgány, ktoré sú zapojené do výstavby ciest a riadenia a regulácie prevádzky, zberu a spracovania dát a geometrie cestných objektov a ich atribútov

 

  • Súkromných poskytovateľov digitálnych máp 

 

Štúdia je realizovaná s cieľom ustanoviť postupy na zabezpečenie dostupnosti verejných údajov pre digitálne mapy (cestná geometria a cestné atribúty) a ich včasnú aktualizáciu prostredníctvom spolupráce medzi príslušnými verejnými orgánmi a poskytovateľmi digitálnych máp. 

Konzultácie so zúčastnenými stranami prostredníctvom on-line prieskum je prvým krokom v realizácii tejto štúdie. 

Cieľom on-line prieskumu, je lepšie pochopiť, ako sú digitálne údaje o cestnej sieti zozbierané a rozširované poskytovateľmi digitálnych máp v rôznych členských štátoch EÚ, a ako tento proces môže byť optimalizovaný. 

Prieskum je verejný, nevyžaduje pred-registrácia, bude trvať asi 30 minút, a bude on-line do 28. februára 2011

Výsledky budú prezentované na workshope v Bruseli, pravdepodobne 29. marca 2011. 

SAŽP ako INSPIRE kontaktný bod pre Slovensko si dovoľuje poprosiť dotknuté organizácie aby poskytli požadované informácie prostredníctvom on-line formulárov a tým napomohli realizácii predmetnej štúdie.

Vopred ďakujeme.