Zloženie Koordinačnej rady NIPI9.11.2011

Jednotlivé ministerstvá delegovali svojho zástucu do Koordinačnej rady NIPI.

Zoznam členov:

 

 • Mgr. Radoslav Bonk, PhD., MA, poradca ministra, Ministerstvo životného prostredia SR, predseda Koordinačnej rady
 • Mgr. Csaba Balko, riaditeľ odboru informatiky, Ministerstvo životného prostredia SR, podpredseda Koordinačnej rady
 • Ing. arch. Vladimír Macura, Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, tajomník Koordinačnej rady
 • Ing. Marek Žiačik, Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, člen Koordinačnej rady
 • Ing. Kamil Fako, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, člen Koordinačnej rady
 • Ing. Nadežda Nikšová, Ministerstvo financií SR, člen Koordinačnej rady
 • Ing. Peter Hudec, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, člen Koordinačnej rady
 • pplk. Ing. Maroš Miškolci, Ministerstvo obrany SR, člen Koordinačnej rady
 • Bc. Richard Jausch, Ministerstvo kultúry SR, člen Koordinačnej rady
 • Ing. Štefan Miklóš, Ministerstvo hospodárstva SR, člen Koordinačnej rady
 • Mgr. Michal Jajcaj, Ministerstvo zdravotníctva SR, člen Koordinačnej rady
 • Mgr. Daniel Podolský, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, člen Koordinačnej rady
 • Ing. Štefan Tóth, Štatistický úrad SR, člen Koordinačnej rady
 • Ing. Katarína Leitmanová, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Koordinačnej rady
 • Ing. Martin Zbudil, Zruženie miest a obcí Slovenska, člen Koordinačnej rady
 • Ing. Ivan Šiagi, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, člen Koordinačnej rady

   

  Všetkým členom prajeme veľa úspechov v ich odbornej a koordinačnej práci.