6. ročník konferencie Inspirujme se…"otvorenosťou"14.10.2013

CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Slovenská agentúra životného prostredia organizujú termíne 27.-28.11.2013 v Bratislave (Hotel Tatra) spoločnú česko-slovenskú INSPIRE konferenciu pod názvom Inspirujme se…"otvorenosťou".

Vážené dámy, vážení páni,

sme radi, že po piatich rokoch preberáme z rúk nášho vzácneho dlhoročného partnera CENIA pomyselné žezlo organizátora spoločnej česko-slovenskej  INSPIRE konferencie Inspirujme se…"otvorenosťou",  na ktorú Vás v dňoch  27. a 28. novembra 2013 v mene Slovenskej agentúry životného prostredia srdečne pozývame.

Dvojdňové stretnutie tradične zamerané na problematiku aktivít súvisiacich s implementáciou smernice INSPIRE v Českej republike a Slovenskej republike, na aktuálne dianie v tejto oblasti v rovine globálnej, európskej i domácej sa uskutoční tento rok na Slovensku v Bratislave.

INSPIRUJME SE..."otvorenosťou"

V súčasnosti sa stávame svedkami narastajúcej spoločenskej požiadavky na podporu iniciatív adresujúcich problematiku otvorenosti v oblasti výkonu a správy vecí verejných. Jednou z kľúčových dotknutých oblastí je aj možnosť využitia potenciálu inovatívnych informačných technológií ako nástroja na podporu princípov otvoreného vládnutia.

Tento trend je zreteľný od globálnej úrovne (Open Government Partnership, Open Data by Open Knowledge Foundation), cez iniciatívy v Európskom kontexte  (The European Union Open Data Portal), vrátane ich národných implementácií (Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP), Opendata.cz, Iniciatíva pre otvorené vládnutie , Portál Otvorených dát a pod.).

Veríme, že aj tohoročný program konferencie Inspirujme se..."otvorenosťou" Vás zaujme, nájdete v ňom informácie, ktoré prispejú k rozšíreniu Vašich vedomostí z problematiky geopriestorových údajov, vrátane ich možných aplikácií a otvorí Vám nové možnosti pre naplnenie Vašich úloh, cieľov a ambícií.

INSPIRE tím CENIA a SAŽP