INSPIRE Monitoring 2013 (za rok 2012) a INSPIRE Reporting (za roky 2010 - 2012)17.4.2013

Rovnako ako v minulých rokoch nadišiel čas zberu údajov do INSPIRE Monitorngu, v tomto roku rozšírený o v trojročných cykloch sa opakujúci INSPIRE Reporting, v zmysle požiadavky, ktorá vyplýva zo Smernice o INSPIRE, príslušných vykonávacích predpisov a dokumentov a zo zákona NR SR o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie č. 3/2010 Z.z..

Ako jednoduchú a efektívnu formu na získanie požadovaných informácií sme zvolili on-line formulár, ktorý je umiestnený na stránke inspire.enviroportal.sk.

 

Pre Váš komfort sme sa rozhodli zmeniť doterajšiu štruktúru formulára. Prístup je podmienený zadaním mena a hesla. Tieto pošleme osobám, ktoré vypĺňali formulár v predošlom roku, ostatní nech prosím využijú ponuku rýchlej registrácie priamo vo formulári.

 

Podstatnou výhodou nového prístupu je možnosť prehliadať Vaše predošlé záznamy z minulých rokov, prípadne ich editovať. Odpadá teda potreba vypisovania celých zoznamov vašich datasetov a služieb. Veríme, že oceníte našu snahu zjednodušiť monitoring a vopred ďakujeme za Váš čas.

 

 

Pokračujte prosím tu (kliknite na tento link)

Ďakujeme vopred za Vaše príspevky.