Prvé pracovné stretnutie Rezortnej pracovnej skupiny INSPIRE1.4.2013

Dňa 27. marca 2013 sa v priestoroch Ministerstva životného prostredia uskutočnilo zasadanie Rezortnej pracovnej skupiny INSPIRE.

Programom pracovného stretnutia bolo zavedenie Rezortnej pracovnej skupiny do štruktúr MŽP SR. Definovanie jej zamerania a postavenia v rámci budovania NIPI. Časť stretnutia bola venovaná prezentácii súčasného stavu riešenia požiadaviek INSPIRE v jednotlivých organizáciách rezortu MŽP SR.

Pozvánka na prvé zasadnutie Rezortnej pracovnej skupiny

Záznam z  pracovného stretnutia Rezortnej pracovnej skupiny