Registrácia do INSPIRE Pool of Experts13.8.2013

Európska komisia zriadila INSPIRE Pool of Experts (Fond INSPIRE Expertov) ako databázu expertov s vysokou úrovňou odbornosti v jednej alebo viacerých oblastiach relevantných pre implementáciu a správu INSPIRE. Experti budú oslovovaný, aby poskytli ad hoc vstup do diskusií týkajúcich sa INSPIRE implementácie a / alebo sa podieľať na aktivitách podskupín zriadených Skupinou pre INSPIRE Implementáciu a Správu (INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG)) na riešenie špecifických úloh implementácie a správy INSPIRE.

Táto výzva je otvorená zo zverejnením od  08.07.2013. Experti sa môžu registrovať individuálne, prípadne v mene inštitúcie ktorá disponuje registráciou v INSPIRE SDIC/LMO databáze, alebo inštitúcie bez registrácie. Súčasťou registrácie je i poskytnutie aktuálneho CV experta.

Viac informácií ...