Testovanie a validácia súladu7.6.2013

Problematika testovania a validácie súladu jednotlivých INSPIRE komponent sa stáva aktuálnou predovšetkým pre poskytovateľov a tvorcov digitálneho priestorového obsahu a súvisiacej funkcionality. Z dôvodu narastajúcich požiadaviek o sprístupnenie informácií o možnostiach testovania a validácie v kontexte INSPIRE dochádza k rozšíreniu štruktúry webstránok INSPIRE@SK o predmetnú problematiku.

Na začiatok poskytuje nová rovnomenná substránka umiestnená v sekcii Implementácia základné informácie o relevantných požiadavkách, spoločných i špecifických podmienkach testovania jednotlivých INSPIRE komponent (metaúdaje, sieťové služby, priestorové údaje), identifikácii dotknutých subjektov a foriem deklarácie súladu, ako aj zoznamu nástrojov na testovanie súladu.

Kedže ide o veľmi dynamickú oblasť, v rámci ktorej sa ešte stále pracuje na príprave legislatívnych a technologických dokumentov na národnej úrovni, predmetné sekcia bude priebežne aktualizovaná.