Zasadanie expertnej skupiny pre NIPI20.8.2013

Dňa 12.6.2013 sa v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia uskutočnilo zasadanie Expertnej skupiny pre Národnú infraštruktúru pre priestorové informácie (ES NIPI).

Expertná skupina pre NIPI je výkonným expertným orgánom, ktorý slúži na podporu činnosti Koordinačnej rady pre NIPI, zasadania sa zúčastnilo 21 členov (podľa prezenčnej listiny. Hlavnými témami rokovania boli:

Viac o výsledkoch zasadania sa môžete dočítať  v zázname z rokovania.