DanubeHack5.9.2015

Slovenská agentúra životného prostredia a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s ďalšími podporovateľmi pripravujú v termíne 15-17.10.2015 podujatie s názvom DanubeHack - Prvý Open (Geo) Data hackathon v Bratislave.

Hlavným cieľom tohto podujatia je vytvoriť priestor na prezentáciu Otvorených údajov (Open data) kombinovateľných s priestorovými údajmi, tvorbu nových aplikácií, údajov, alebo vizualizácií ako aj prezentáciu rôznych, no súvisiacich tém s cieľom stimulovať diskusiu. Registrácia záujemcov o toto podujatie bola otvorená do termínu 25.09.2015.

 

Viac informácií: http://danubehack.eu/index_sk.php