INSPIRE monitoring 2015 (za rok 2014)4.5.2015

Vážení kolegovia, tak ako každoročne si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri napĺňaní reportingových povinností voči Európskej komisii týkajúcich sa implementácie smernice INSPIRE.

Ako jednoduchú a efektívnu formu na získanie požadovaných informácií sme zvolili on-line formulár, ktorý je umiestnený na stránke inspire.gov.sk

 

Pre Váš komfort sme sa rozhodli zmeniť doterajšiu štruktúru formulára. Prístup je podmienený zadaním mena a hesla. Tieto pošleme osobám, ktoré vypĺňali formulár v predošlom roku, ostatní nech prosím využijú ponuku rýchlej registrácie priamo vo formulári.

 

Podstatnou výhodou nového prístupu je možnosť prehliadať Vaše predošlé záznamy z minulých rokov, prípadne ich editovať. Odpadá teda potreba vypisovania celých zoznamov vašich datasetov a služieb. Veríme, že oceníte našu snahu zjednodušiť monitoring a vopred ďakujeme za Váš čas.

 

Pokračujte prosím tu (kliknite na tento link)