INSPIRE monitoring 2015 za rok 2014 správa odoslaná19.5.2015

Dňa 15.5.2015 bola prostredníctvom Central Data Repository Európskej environmentálnej agentúry zverejnený formulár s výsledkami INSPIRE monitoringu za rok 2014.

Formulár vo formáte .xls si môžete stiahnuť TU.

Dovoľujeme si upozorniť všetky povinné osoby v zmysle zákona 3/2010 Z.z., že ku vkladaniu údajov pre INSPIRE monitoring možu pristúpiť kedykoľvek počas roka prostredníctvom prideleného mena a hesla TU. Zber údajov vždy za predchádzajúci rok sa uzavrie v prvej polovici mája nasledovného roku, zberný formulár je však aktívny neustále.

Touto cestou chceme podakovať všetkým, ktorí k vyplneniu formulára prispeli.