Konzultácia k Návrhu SK prekladu Guidance for Data Sharing12.1.2015

Pre zabezpečenie podpory implementácie opatrení v oblasti harmonizovaného v zdieľania, prístupu a využívania priestorových údajov a služieb kontexte INSPIRE bol pripravený návrh slovenského prekladu dokumentu Guidance for Data Sharing (09/01/2013), ktorý je k dispozícii na verejnú konzultáciu do 19.01.2015.

V zmysle záverov z 3. stretnutia Tematickej podskupiny pre využívanie súborov a služieb priestorových údajov (TPVSS) bol Slovenskou agentúrou životného prostredia iniciovaný proces obstarania úradného prekladu dokumentu "Guidance on the 'Regulation on access to spatial data sets and services of the Member States by Community institutions and bodies under harmonised conditions' ".

Návrh tohto prekladu je touto výzvou sprístupnený na pripomienkovanie, pre zabezpečenie čo najvyššej kvality. Nakoľko úradný preklad sa musí dôsledne držať originálu oceníme všetky konštruktívne námety a pripomienky v týchto intenciách. 

Vaše námety a pripomienky je potrebné zaslať formou sledovania zmien v nižšie uvedenom dokumente v termine do 19.01.2015 (vrátane) na adresu:

Vopred ďakujeme za Vaše úsilie a spoluprácu.