Revízia Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge (GI S&T BoK)31.7.2015

Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge (GI S&T BoK)poskytuje profil kľúčových oblasti domény geoinformatiky predovšetkým z akademického pohľadu so zámerom reflektovať požiadavky spoločnosti a samotného trhu. Dokument, ktorý vznikol v roku 2006 v Severnej Amerike bude v súčasnosti prostredníctvom projektu GI-N2K podrobený revízii na ktorej participácii sa môžte podieľat aj Vy.

Pokiaľ máte problémy identifikovať aktivity, ktoré realizujete v oblasti geopriestorových informácií z vyššie uvedeného "word cloud" grafu,

Priali ste si niekedy disponovať nástrojmi pre definíciu študijných programov a osnov, objavovať možnosti vzdelávania a definovať pracovné profily v odvetví geoinformatiky?

Myslíte si, že vzdelávanie a odborné vzdelávanie v oblasti geoinformatiky by mali lepšie reflektovať skutočné požiadavky trhu práce?

Ak áno, ste tou správnou osobou pre príspevok v rámci procesu revízie GI S&T BoK.

Projekt GI-N2K hľadá expertov, študentov a pracovníkov v oblasti geoinformatiky, ktorí by chceli ovplyvniť budúcnosť tejto domény.

V prípade záujmu o participáciu na tejto aktivite je potrebné zaslať email s krátkym popisom Vašej expertízy a záujmu v angličtine v termíne do 10.08.2015 na tieto adresy: