SmartOpenData verejná konzultácia26.9.2015

Možnosti využiť potenciál princípov semantického webu v oblasti podpory zdieľania a prepájania informácií z oblasti enviro prepojenych otvorenych udajov adresuje projekt SmartOpenData, ktorého aktuálne výsledky boli sprístupnené prostredníctvom verejnej konzultácie do 10.10.2015.

Prvé výsledky takmer dvojročného úsilia sú teraz pripravené na verejnú konzultáciu s cieľom prezentovať doposiaľ realizované aktivity (vrátane niektorých výstupov zatiaľ nezverejnených na webových stránkach projektu) a získať spätnú väzbu od externých dotknutých strán potencionálnych užívateľov a záujemcov:

SmartOpenData externý prieskum

Účastníci budú mať prístup k prieskumu do 10. októbra 2015, pričom spolu s otázkami získajú prístup aj na odkazy k najdôležitejším a aktuálnym SmartOpenData výstupom.

Výsledky tohto prieskumu budú použité pre úpravu a zlepšenie týchto výstupov a anonymizované výsledky budú zverejnené na web stránkach projektu.