Verejná konzultácia SK Open Data26.2.2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spolu s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby sprístupnili do 17.03.2015 Verejnú konzultáciu k identifikácií dopytu a ponuky v oblasti Otvorených údajov na Slovensku. Keďže aj priestorové údaje môžu medzi ne patriť participácia na uvedenej konzultácii isto stojí za zváženie.

Viac informácií...