Workshop INSPIRE a Reporting v oblasti environmentálnej legislatívy31.3.2015

Európska komisia (DG JRC)organizovala v dňoch 27-28.01.2015 workshop INSPIRE MIG-P/MSCPs and Reporting under environmental acquis v Talianskej Ispre.Cieľom workshopu bolo poskytnutie informácií o aktivitách EK zameraných na využitie INSPIRE pre podporu reportingových aktivít, výmenu skúseností s členskými štátmi EÚ a prediskutovanie možností ďalšieho koordinovaného postupu v tejto oblasti.

Zámerom EK je využiť INSPIRE na plnenie reportingových povinností členských štátov EÚ smerom k EK, pretože tieto povinnosti vyplývajú z právnych predpisov EÚ, a ich plnenie je pre členské štáty EÚ právne záväzné.

Workshop adresoval nasledovné oblasti:

 • Prezentácie aktivít EK v oblasti využitia INSPIRE pre podporu reportingu (pilotné projekty pre ovzdušie, vodu, moria)
 • Sumarizácia skúseností s členskými štátmi EÚ. Príspevok SR.
 • Riadené diskusie v oblastiach:
  •  Ako zabezpečiť koordináciu medzi implementáciou INSPIRE a environmentálnou legislatívou
  •  Využitie INSPIRE infraštruktúry
  •  Stratégia pre definovanie národných súborov údajov
  •  úloha pracovnej skupiny MIG v implementácie INSPIRE z pohľadu „štatutárneho“ reportingu

Program, návrh záznamu a prezentácie z workshopu