Zasadanie Expertnej skupiny pre NIPI 05.08.201524.8.2015

Dňa 5. augusta sa konalo zasadanie Expertnej skupiny pre NIPI v priestoroch Polus Tower 1(dieBerater) Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava. Pred samotným zasadnutím zo začiatkom 14:00 sa konalo informatívne podujatie projektu Register priestorových informácií (RPI).

Pozvánka na informatívne podujatie RPI

Prezentácie z podujatia:

1. Prezentácia – cieľ, výstupy a harmonogram projektu RPI

 

2. Prezentácia - Návrh Slovenského národného metaúdajového profilu

 

3. Podklad - Slovenský národný metaúdajový profil - Detailná funkčná špecifikácia