Pozvánka na 1. INSPIRE ESPUS Konferenciu1.9.2021

Pozývame Vás na úvodnú konferenciu k projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) na podporu implementácie INSPIRE v Slovenskej republike.

INSPIRE ESPUS Konferencia #1 text
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

1. ESPUS KONFERENCIA
Úvodná konferencia k projektu ESPUS

O konferencii

Aj keď dopyt a povedomie o možnostiach priestorových údajov a súvisiacich službách narastá, ich rozsah, kvalita, dostupnosť a možnosti využitia stále čelia nemalým výzvam. Verejná správa vytvára a spravuje široké spektrum takýchto geodát a práve koncom roku 2021 by mala mnohé z nich zdokumentovať, sprístupniť a zharmonizovať štandardizovaným a prehľadným spôsobom na základe súvisiacich legislatívnych požiadaviek INSPIRE. Nemenej dôležité sú však aj potreby aktuálnej aplikačnej praxe a posilnenie možností ich využívania v synergii s eGovernment aktivitami.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pre podporu zlepšenia situácie v tejto oblasti realizuje projekt “Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS)”, v rámci ktorého organizuje aj túto úvodnú INSPIRE ESPUS konferenciu.

Jej zámerom je poskytnúť kontext, pohľad na aktuálny stav, výzvy a aktivity v predmetnej oblasti v zahraničí i doma na Slovensku. Táto konferencia je prvá zo série podujatí, ktoré by mali napomôcť pri posilnení povedomia a zlepšenia situácie v oblasti harmonizovaného zdieľania a využívania digitálneho priestorového obsahu a funkcionality.

Registrácia

Program

9:00
Prihlasovanie účastníkov
 
9:15 - 9:30
Otvorenie konferencie
 
9:30 - 11:00
INSPIRE a eGov v Európskej Únii

9:30 - 10:00
GreenData4All (State, evaluation & possible revision of INSPIRE)
Joeri Robbrecht, DG ENV, Európska komisia
 
10:00 - 10:30
Location interoperability best practices: ISA2 ELISE action and Slovakia positioning
Ray Boguslawski, Massimo Pedroli, DG JRC, Európska komisia, Deloitte
 
10:30 - 11:00
INSPIRE@CZ
Jitka Faugnerová, Česká environmentální a informační agentura
 
11:10 - 12:00
INSPIRE a eGov v SR
 
11:10 - 11:30
SK INSPIRE + ESPUS intro
Martin Tuchyňa, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 
11:30 - 12:00
SK eGov & Open Data
Michaela Galia Pallayová, Miroslav Líška, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 
12:00 - 13:00
Obed
 
13:00 - 13:30
Metodický a legislatívny rámec
Martin Tuchyňa, Ján Tóbik
 
13:30 - 14:00
Zdieľanie a harmonizácia geoúdajov
Peter Mozolík, Jozef Nováček
 
14:00 - 14:30
Využitie geoúdajov
Martin Koška, Peter Mozolík
 
14:30 - 15:00
Podpora zvyšovania povedomia
Peter Pastorek, Martin Tuchyňa
 
15:00 - 15:10
Ukončenie konferencie
 
     
Výstupy podujatia