15.12.2016: Finalizácia pripomienkovania IS RPI2.12.2016

Na základe pripomienok a podnetov získaných v rámci procesu pripomienkovania Informačného systému Registra priestorových informácií (IS RPI), správca IS RPI (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) v spolupráci s dodávateľmi predĺžuje termín ukončenia procesu pripomienkovania do 15.12.2016.

Doterajšie skúsenosti potvrdili opodstatnenosť verejnej konzultácie jednotlivých komponent procesu informatizácie verejnej správy. Počas zostávajúceho obdobia môžu záujemcovia otestovať možnosti vyhľadávania metaúdajov, ale aj ich tvorby, publikácie a aktualizácie. Po ukončení procesu pripomienkovania budú všetky testovacie metaúdaje vymazané a od 16.12.2016 bude systém spustený do operačnej prevádzky.