Analyticko koncepčná štúdia INSPIRE v SR - Konzultácia8.12.2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo dokument Analyticko - koncepčná štúdia INSPIRE v SR, ktorý sprístupňuje na konzultáciu.

Dokument vznikol v rámci projektu ESPUS s cieľom zanalyzovať súčasný stav Národnej infraštruktúry priestorových informácií v Slovenskej republike a poskytnúť tak sumár súčasného (AsIs) stavu. Dokument adresuje nasledovné témy:

  • Sumarizuje požiadavky a očakávania
  • Vyhodnocuje jednotlivé INSPIRE komponenty
  • Sumarizuje INSPIRE Akčný plán 2016 - 2021
  • Uvádza analýzu GeoProfilov a Passportov
  • Adresuje kvalitu INSPIRE technických komponent
  • Otvára tému manažmentu priestorových údajov a služieb
  • Zdôrazňuje potrebu podpory ich využívania
  • Naznačuje témy dôležité pre podporu INSPIRE cez projekt ESPUS - Metodický rámec pre efektívnu správu a monitoring priestorových údajov a služieb (ToBe)

Dokument Analyticko koncepčná štúdia

Námety a pripomienky k dokumentu je možné zaslať formou sledovania zmien na e-mail adresu: inspire[zavinac]enviro.gov.sk do termínu  31.12.2021.