Copernicus Hackathon @ DanubeHack 201830.9.2018

Počas prvého októbrového víkendu sa budú môcť záujemcovia o geopriestorové informácie zhromažďované v rámci iniciatívy Copernicus opätovne stretnúť na podujatí Copernicus Hackathon @ DanubeHack 2018. Jeho cieľom je identifikovať možnosti využitia tohto informačného zdroja formou súťaže projektových návrhov s využitím možnosti tvorby nových kontaktov a sietí.

Podujatie bude prebiehať v termíne od soboty 06.10.2018 do nedele 07.10.2018. Poskytne jedinečnú príležitosť spájať vývojárov, podnikateľov a odborníkov špecifických pre jednotlivé témy s cieľom identifikovať možnosti tvorby novej pridanej hodnoty.

Súčastou podujatia bude aj indentifikácia potenciálu využitia údajov a služieb sprístupnených prostredníctvom infraštruktúry INSPIRE.

Účasť na podujatí je bezplatná, no je potrebná registrácia, ktorá je prípadných zájemcov predlźená do termínu 03.10.2018.

Viac informácií o podujatí: http://copernicus.danubehack.eu