Copernicus MOOC (Massive Open Online Course)12.3.2020

Pre záujemcov o údaje a informácie z Programu Copernicus dávame do pozornosti online školenie s názvom Copernicus MOOC (Massive Open Online Course), ktoré poskytne prostredníctom série 12 kurzov možnosť lepšie porozumieť programu Copernicus, inšpirovať sa úspešnými príkladmi z praxe a získať znalosti a skúsenosti s využitím súvisiacich produktov a služieb. Úspešný absolventi môžu z uvedeného školenia obdržať certifikát.

Copernicus MOOC (Massive Open Online Course) je online školenie zamerané na to, aby každému umožnilo porozumieť tomu, ako používať údaje z pozorovania Zeme na riešenie spoločenských problémov a vytváranie obchodných príležitostí.

Účastníci sa počas 12 dvojhodinových kurzov počas mesiacov Marec - Máj 2020  naučia, ako sa údaje programu Copernicus môžu použiť na podporu verejných politík založených na dôkazoch, ako aj pre tvorbu nových výrobkov a služieb, otváranie nových trhov, zlepšenie kvality života a udržateľným spôsobom čo najviac využívať obmedzené zdroje.

Školenia sú bezplatné, pričom každý týždeň bude sprístupnený obsah jednotlivých modulov a následne realizovaný webinár. Pri absolvovaní 9 z 12 kurzov je možné získať certifikát.

Viac informácií: