Dotaznik k rozšíreniam INSPIRE údajových modelov20.4.2016

Geonovum v spolupráci s JRC , EEA a DG Environment, iniciovalo projekt, pre vypracovanie usmernenia pre rozšírenie údajových modelov INSPIRE. Prvým krokom je prieskum zameraný na zber informácií o existujúcich rozšíreniach.

Jednou z výziev implementácie INSPIRE je identifikovať najvhodnejší spôsob, ako rozšíriť údajové modely INSPIRE, tak aby bolo možné využiť kompletný obsah súborov priestorových údajov. Táto výzva prináša viaceré otázky:

  • Ako rozšíriť údajové modely INSPIRE jednotným a štandardizovaným spôsobom?
  • Je vôbec možné, na základe aktuálne dostupných skúseností v Európe navrhnnúť štandardizovaný prístup so vzormi s cieľom rozšíriť údajové modely INSPIRE?

Pre hľadanie odpovedí na tieto otázky, bude potrebná i Vaša pomoc. V tejto súvislosti by sme chceli požiadať odborníkov v celej Európe, ktorí pracujú v oblasti INSPIRE a modelovania údajov k vyplneniu tohto dotazníka.

Dotazník je zameraný na zber informácií o skúsenostiach s modelovaním údajov a možnosťami, ako vytvoriť rozšírenia INSPIRE. Jeho cieľom je taktiež zhromaždiť všetky osvedčené postupy za účelom štúdia a tvorby jednotných rozšírení o modely, ktoré už existujú.

Radi by sme Vás požiadali o vyplnenie dotazníka on - line na adrese :

http://goo.gl/pXjzza

Vaše príspevky riešitelia ocenia v čo najkratšom čase s preferenciou o ich doručenie do 29.04.2016.

Viac informácií o projekte:

http://inspire-extensions.wetransform.to/


Vopred ďakujeme za Vaše príspevky!