Druhé zasadanie KR NIPI v roku 201629.6.2016

Zasadanie Koordinačnej rady NIPI sa uskutočnilo v priestoroch MŽP SR dňa 26. apríla 2016.

Rokovania pod vedením predsedu KR NIPI sa zúčastnilo 12 riadnych členov, štyria prizvaní experti a traja hostia. Rokovanie prebiehalo v zmysle schváleného programu.

Viac informácií