ELISE Rapid Studies and Webinars23.8.2019

Európska komisia pripravila sériu webinárov zameraných na problematiku synergie ‘location interoperability’ and the digital transformation of government.

V rámci aktivity ISA² ELISE Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) v spolupráci s ISA WG GS a subkontraktormi iniciovalo prípravu série 12 „rýchlych štúdií“ s cieľom preskúmať témy týkajúce sa „lokačnej interoperability “ a digitálnej transformácie verejnej správy.

Medzi už realizovanými webinármi je možné nájsť témy ako:

ďalší pripravovaný webinárom bude na tému:

 

Viac informácií, vrátane prezentácií a záznamov z realizovaných webinárov.