GitLab - podpora pre INSPIRE - konzultácia6.12.2021

Pre podporu implementácie INSPIRE sprístupňuje MŽP SR aj možnosť komunikácie v prostredí systému pod GitLab. Na to aby ho užívatelia vedeli využiť bol pripravený dokument "GitLab Usmernenie pre komunikáciu na podporu INSPIRE".

Podpora implementácie INSPIRE prináša nemálo výziev a otázok, pričom ich adresovanie aj zo strany Dátovej kancelárie NIPI / MŽP SR má svoje kapacitné limity. Preto aby sa tento proces lepšie otimalizoval a stransparentnil, MŽP SR sprístupňuje na tento účel okrem doterajších komunikačných kanálov aj nástroj GitLab.

Pre podporu jeho využívania sa zároveň sprístupňuje na konzultáciu aj dokument "GitLab  Usmernenie pre komunikáciu na podporu INSPIRE".  Hlavnými adresátmi dokumentu sú tak poskytovatelia ako aj používatelia priestorových údajov a služieb. 

Dokument GitLab  Usmernenie pre komunikáciu na podporu INSPIRE

Námety a pripomienky k dokumentu je možné zaslať formou sledovania zmien na e-mail adresu: inspire[zavinac]enviro.gov.sk do termínu  31.01.2022.