Hlasovanie pre navrhovaný Zoznam High Value Datasetov v 3 oblastiach14.1.2020

Hlasovanie k návrhu High Value Datasetov v 3 oblastiach: Geopriestorové údaje, Pozorovanie Zeme a životné prostredie, Meteorológia. Do termínu 16.01.2020.

Na základe informácií z Dátovej kancelárie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu bolo na základe vstupov z Verejnej konzultácie k datasetom s vysokou hodnotou (Smernica Open Data a PSI) sprístupnené záverečné hlasovanie:

https://www.survio.com/survey/d/R9H1U7C2H6P9M2H4S

Hlasovanie vo formáte či ste ZA alebo PROTI konkrétnemu návrhu datasetu a ak proti, tak aj zdôvodnenie je možné do 16.1.2020.