HVD & INSPIRE @ PS Lepšie dáta24.3.2023

Téma potreby synergie iniciatív INSPIRE a Open Data bola adresovaná aj na rokovaní PS K9.4 – Lepšie údaje, ktoré sa konali online 15.03.2023.

V rámci podujatia boli vo väzbe na potrebu komunikácie nových legislatívnych požiadaviek zo strany nového VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2023/138, za MŽP SR predstavené oblasti súvisiacich prienikov, medzi inicitatívami INSPIRE a Open Data, tak aby sa zabezpečili povinnosti Slovenska, naplnili súvisiace očakávania a eliminovali prípadné duplicity.