Informácie o konferencii Inspirujme se 202020.8.2020

CENIA, česká informačná agentúra životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia ČR, Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo dopravy ČR organizujú spoločnú konferenciu Inspirujme se a českého uživateľského fóra Copernicus, ktorá se tento rok uskutoční v termíne 7. – 8. 10. 2020 v Prahe za podpory Inštitútu plánovania a rozvoja hl. m. Prahy.

Aktuálny ročník podujatia je zameraný na hlavnú tému "Environmentálna kríza z pohľadu integrácie priestorových údajov".

Z dôvodu rýchleho naplnenia kapacít je možné záujem o účasť nahlásiť organizátorom prostredníctvom email kontaktu: inspire@cenia.cz.

Účasť na podujatí je pre všetkých registrovaných účastníkov bezplatná. Pokiaľ po nahlásení účasti zistíte, že sa nebudete môcť na podujatí zúčastniť, kontaktujte prosím včas organizátorov na rovnakej adrese. Kapacita je obmedzená a Vaše miesto budú môcť organizátori ponúknuť ďalším záujemcom.

Konferencia je ideálnym miestom, kde je možné podeliť sa s celou komunitou o svoje skúsenosti. Podujatie poskytuje priestor na prezentáciu, alebo vystavenie postreru.

Veríme, že podujatie prinesie príspevky aj za Slovensko samozrejme so zohľadnením situácie s možnými obmedzeniami COVID-19, pričom sa identifikujú aj možnosti príspevku prostredníctvom videokonferencie.

Viac informácií bude poskytnutých na webovom sídle konferencie.